Vi ser på livet/ Looking at Life

Titel: Vi ser på livet/ Looking at Life

Tidpunkt: 20 – 25 juli 2009

Plats/sammanhang: Sørfinnset skole/the nord land, Norge

Vad: Workshop/presentation

Om: akcg bjöds in till workshopen Vi ser på livet/ Looking at Life på Sørfinnset skole strax söder om Bodø i Norge. Tillresta konstnärer, forskare och sørfinnsetbor, samlades dagligen i ett av klassrummen i byns gamla skolbyggnad.

akcg fokuserade på och presenterade de faktiska ansiktena bakom Lundin Oil AB, ett svenskt olje- och gasbolag som haft verksamhet i Sudan (1997 – 2003), där de är misstänkta för grovt folkrättsbrott. Lokalbefolkningen har fördrivits i hundratusentals och tiotusentals dödats för att frigöra den mark ur vilken olja tas upp. Moderaten Carl Bildt satt en tid i styrelsen. Men Lundin är också högst närvarande i Norge. Vi kopplade företagets utvinning i Nordnorge till den ökade militariseringen av området. Vilka är personerna bakom företaget, hur ser kopplingarna ut till olika aktiefonder? Hur påverkar detta bolag vattnen i Nordnorge? Vi ville vara del i en diskussion om hur vi flätas samman och hur allt hänger ihop.

Workshopen i sin helhet fokuserade på att hitta strategier för konstpraktiker ”där estetik är mer än livsstil och form”. Vi tittade på spindlar och sjöstjärnor. Fisken och havet. Oljan.

SONY DSC