Urban scenes

Artists Anna Kindgren and Carina Gunnars have created a setting inspired by Copacabana and Ipanema in Rio de Janeiro as well as Sergels torg in Stockholm.

“Botkyrka and Tumba gymnasium, with all its treasures of human experience, has the possibility to reflect in the variety of expressions what a stage can be used for.

The patterns on the floor and the wall, the stage and the capoeira silhouettes are all examples of how sub-vegetative activity can be realized.”

http://www.botkyrka.se/Ung/kultur/default/botkyrkasmycken

En ramp med en integrerad scen. En backdrop. Tre svävande siluetter mellan pelare och fönster. Scenbelysning.

”I Rio de Janeiro ligger två offentliga platser; Copacabana och Ipanema, sandstränder med strandpromenader. De bär en berättelse liknande den om Sergels torg i Stockholm. De har alla smyckats med vackra svartvita mönster, i sten i Rio och i färgad betong i Stockholm. Mönstret på Sergels torg skapat av Jörgen Kjaergaard 1974 i samar- bete med David Helldén. De delade en vision om en demokratisk plats där stockholmarna skulle kunna föra en öppen debatt. Denna vision har delvis ersatts av ett alltmer konsumtionsinriktat innehåll.
Utmed Copacabana och Ipanema når stadsbebyggelsen nästan ända ned till stranden. Den franske arkitekten le Corbusier förutspådde att en vägg av egoister skulle resas utmed den undersköna stranden. Strandpromenaderna, i sitt nuvarande skick, ritades av Burle Marx 1970. Dessa fungerar fortfarande som en tydlig gräns som garanterar allas rättighet att vistas på stranden. Till Ipanema och Copacabana åker många cariocas (riobor) när de ska demonstrera eller fira.”

Paula Zamora: I arbetet med gestaltningen i biblioteket, hur har ni relaterat till platsen?

akcg: Under processen ändrades platsen för gestaltningen från entrén till biblioteket. Både vi och skolan fick möjlighet att reflektera en extra gång över uppdraget. Redan i vårt första förslag fanns en scen med. Det blev viktigt för oss att ta med något från ursprungsidén, som handlade om det angelägna i att kunna och få möjlighet att uttrycka sig. Det föll sig naturligt att arbeta vidare på den lilla befintliga scenen i biblioteket och förstärka dess identitet och användbarhet. De parametrar vi hade att utgå ifrån var ganska snäva – i anslutning till platsen fanns en 14 meter hög glasvägg som inte fick skadas, belastas eller på annat sätt förändras. Vi valde då att bidra med en självbärande konstruktion som fick en arkitektonisk form i rummet. En ramp som också är en scen, men som inte bygger mot den ömtåliga glasväggen och som i sig bär alla funktioner.
Botkyrka och Tumba gymnasium med sin rikedom av mänsklig erfarenhet, har möjlighet att speglas i de uttryck en scen kan användas till. Mönstren på golv och vägg, rampen/scenen och capoeirafigurerna, som avtecknar sig mot en föränderlig himmel, är alla exempel på hur undervegetativ aktivitet kan bli det gällande.

Paola Zamora: Nämn två saker som är kännetecknande för Botkyrka enligt er.

akcg: Lantlighet och urbanitet

Klippt från: http://www.botkyrka.se/Ung/kultur/default/botkyrkasmycken