Sáni friddja sadji/Det Fria ordets tribun

Bild/Image: Test av tribunen, foto: akcg/Test of the tribune, foto: akcg

Titel: Sáni friddja sadji/Det Fria ordets tribun

Tidpunkt: Februari 2017

Plats/sammanhang: Jokkmokks marknad

Vad: Talartribun/tal

Om: Den stora marknaden i Jokkmokk har funnits sedan 1605. Här har samer samlats från hela Sápmi för att samtala, dela erfarenheter, byta varor och festa. Numer har detta utvecklats till kulturdagar där slöjd, författarskap och musik utbyts. En knallemarknad pågår samtidigt där allehanda varor finns till försäljning. Två av dagarna äger Sáni friddja sadji – Fria ordets tribun rum. Syftet är att värna om Jokkmokk som den plats där människor inte bara byter varor och pengar utan också åsikter, tankar och nyheter. I Jokkmokk slår vi vakt om rätten att mötas, tala och skriva – en demokratins grundbult manifesteras.

Sáni friddja sadji – Fria ordets tribun, initierades av Katarina Pirak Sikku och akcg under litteraturdagarna i Jokkmokk 4–6 februari 2016, med anledning av att den svenska tryckfriheten firade 250 år. Sverige har, som bekant, världens äldsta tryckfrihetsförordning som antogs 2 december 1766. Vi fortsätter. 2016 års tribun blev ett lyckat arrangemang trots att vi inte hade finansiellt stöd från något håll. Vi hade publik och några passerande talade fritt ur hjärtat.

Varför? Demokrati är färskvara. Något vi alltid behöver jobba med och ständigt påminna oss om. Vad betyder yttrandefrihet och vad är dess egentliga innebörd? Tal av de inbjudna gästerna, Klara Meijer och Nilbar Güres, blandades med spontana inslag från förbipasserande och lokala konstnärer.

Mer/More…