KUNSTEN OG KRETSLØPET – ART AND CIRCULATION

Titel: KUNSTEN OG KRETSLØPET – ART AND CIRCULATION

Tidpunkt: 14 – 22 juli 2012

Plats/sammanhang: Sørfinnset skole/the nord land, Norge

Vad: Workshop/presentation/screening/eget arbete

Om: Det är tredje sommaren akcg besöker Sørfinnset skole. Vår erfarenhet djupnar. Inte bara i det urbana landskapet sker stora förändringar. En annan bild har framkallats på våra näthinnor. I dessa rurala trakter finns områden som är hetare än någonsin, för de intressen som vill utvinna naturresurser. Natos syn på Nordens nordligaste områden som ett militärt övningsområde får oss att igen uppmärksamma, alla de spår i naturen i Sørfinnset med omnejd som finns kvar sedan andra världskriget. Molybdengruvor, Wolfram, halvklara vägar mitt i skogen, tunnlar och ihåliga fjäll med fortfarande högst aktiva radarstationer. För att inte tala om radioaktiv strålning i vattendrag nedanför fjället. Mycket cirkulerar runt vatten, för i havet här finns rikedomar som fisk och olja. Möte arrangerades med Bodø kulturförvaltning tillsammans med boende i Sørfinnset. akcg visade filmen Stranden (20 min) från 2010. Den reflekterar över hur strandskyddet fragmentariseras och omformas till privat kapital genom de små ingreppens tyranni. Filmen utgör bakgrunden för akcg:s fortsatta arbete under workshopen – Kretsloppet, minnet och vattnet. Att vara människa är också att VARA vatten. Endast några tusen ur ursprungs-befolkningen i Bolivia har lyckats stoppa privatiseringen av detta livsviktiga element, själva källan till det kretslopp som skall vara i all framtid. Hur kan vatten ägas? Under vistelsen producerades och presenterades ljudverket Hammocca class/ Rätten till lättja.