Kiruna

Titel: Kiruna

Tidpunkt: juli 2017

Plats/sammanhang: Kiruna och stadsflytten

Vad: Undersökning

Om: akcg gjorde under sommaren 2017 ett kort nedslag i Kiruna för att med egna ögon, öron och kroppar bevittna staden som flyttas till förmån för att LKAB’s gruvbrytning ska kunna fortsätta utan avbrott eller hänsyn till det lokala. Vi besökte Gruvstadsparken med det nya offentliga konstverket Loggbok av Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen och Ingo Vetter. Gabioner, stora stålkorgar fyllda med krossat tegel och betong från de rivna husen, som ritar ut grunderna efter de hus som redan rivits. Våra tankar går till Jan Håfströms verk “Den glömda staden” i Sørfinnset. Loggbok är ett verk som trots den totala brutalitet som gruvans historia måste sägas utgöra ändå är inkännande för platsen och de som på olika vis drabbats. Oklart är dock hur spåren efter samer och kväner (nybyggare) som levde och verkade här långt innan gruvan ens var påtänkt ska ihågkommas av Statens konstråd. Vi promenerar, fotograferar, diskuterar och träffar olika människor, spontana möten och planerade. Vår förförståelse av staden som ska flyttas omkullkastas delvis helt i mötet med det lokala.

Vi tänker på Sara Lidman, gruvarbetarna, renhjordar, sju Eiffeltorn järn om dagen som forslas ur djupen…