In search for ARARAT project + ARARAT seminarium

Titel: In search for ARARAT project + ARARAT seminarium

Tidpunkt: 16 – 17 januari 2016 + 30 mars – 2 april, 2016

Plats/sammanhang: ARARAT- seminarium på KKH, STHLM + Mustarinda Association på BIOS Helsingfors, Finland

Vad: Seminarium/presentation

Om:Bakgrund – ARARAT – seminarieserie med utgångspunkt i utställningen med samma namn på Moderna Museet i Stockholm 1976. Denna handlade om klimatfrågor, hållbarhet och beskrev praktiska lösningar och arkitektur för ett annat sätt att leva utifrån vetskapen om att ett samhälle som bygger på evig tillväxt förr eller senare bryter samman. Konstnären Ulrika Jansson gjorde en fördjupande undersökning av utställningen och påbörjar denna serie sammankomster tillsammans med konstnärsinitiativet Mustarinda, Finland. Vår medverkan påbörjades under våren 2015, då vi deltog i ett seminarium som Ulrika Jansson arrangerade på Skeppsholmen. Mustarinda Association bjöd in akcg till sammanhanget. Idén var att fånga upp ett kommande 40-årsjubileum och föreslå en ny utställning på Moderna Museet. Denna utställning är ännu ogjord! Ur gruppen runt ARARAT 1976, startades Arbetskollektivet Kapsylen 1978 på Södermalm i Stockholm.

Tre seminarier följde på det första. I Hyrynsalmi september 2015, möttes konstnärer, arkitekter och forskare på Mustarinda Association. akcg stannade en månad för en ateljévistelse för att arbeta vidare med en av de frågor som vi valde att fokusera på och som tidigare formulerats av Mustarinda: ”Money comes from nothing, energy comes from something”. I januari 2016 deltog vi i påföljande möte med ARARAT-gruppen i Stockholm, på KKH (Kungliga Konsthögskolan). Våren 2016 bjöds vi alla in att vara del i ytterligare ett två dagar långt seminarium i Helsingfors. Gruppen runt ARARAT är ett försök att interdisciplinärt diskutera klimatfrågor, ekologisk och ekonomisk kris.