Hydrofobia!En mur av egoister

Titel: Hydrofobia!En mur av egoister

Tidpunkt: 11 – 22 juli 2013

Plats/sammanhang: Røst AIR, Skomvaer, Norge

Vad: Artist-in-residence

Om: akcg arbetade med en text utifrån vatten som materialitet med titeln Hydrofobia! En mur av egoister. Texten framfördes performativt vid havet tillsammans med övriga residence-konstnärer.

Hydrofobia! Om hur vi alla lever i ett system som knyter oss samman, på delvis abstrakta vis. Hur omfatta detta med alla våra sinnen? Utgångspunkten är vatten. På Skomvaer är vi rent konkret omslutna av vatten. De skador som det vi kallar naturen åsamkas av kapitalismens rovdrift, hamnar i fokus. Vi ser en ny kartografi där den koloniserade världen – BRIC-länderna -stiger fram som starka ekonomier i en allt svagare europeisk och amerikansk ekonomisk geografi. Koloniseringen har vaporiserats och inbegriper nu allt och alla överallt! De territorier vi i norr pekat ut som utvecklingsländer och tredje världen i syd, finns idag inbäddade inom varje land överallt. I våra kroppar. En fraktalisering av ett system som inte gagnar själva livet. Den skenbara diskrepansen mellan stad och land, nord och syd, får oss att tro att det skulle vara olika världar. Men den ena förutsätter den andra… Dessa transatlantiska/trans-ekvatoriella rörelser som binder oss samman, består inte bara av det av människan tillverkade, utan också av oceaners flöden och strömmar, osynliga på gigantiska djup under oss. Under vår två veckor långa vistelse på Skomvaer fick vi också utrymme och arbetsro att skriva en text till Paletten #293(I skuggan av konstnärlig verksamhet) och klippa ihop två korta filmer inför firandet av Sørfinnset skole/the nord land 10-år.