Gemenskaper i konversation/ COMMUNITIES IN CONVERSATION

Titel: Gemenskaper i konversation/ COMMUNITIES IN CONVERSATION

Tidpunkt: 5 maj– 17 augusti 2014

Plats/sammanhang: Konsthall C, Hökarängen, Stockholm

Vad: Seminarier/presentationer/utställning

Om: En serie seminarier, exkursioner, filmvisningar, utställning, med mera, pågår under sommaren 2014. Här undersöks vilka möjligheter vi konstnärer har att vara del i att skapa gemenskaper/sammanhang. Vår utgångspunkt är initiativ inom konstvärlden som diskuterar ekofeminism, kapitalism, fossilfritt system. Vi bjuder in bland andra Mustarinda Association, Finland, Sørfinnset Skole, Norge, Trampolinhuset, Danmark, Söderorts Institut för Andra Visioner (SIFAV) och Sunshine Socialist Cinema. Vad betyder det att förhålla sig till ett missbrukat begrepp som hållbarhet på allvar, bortom grönmålning? Med detta som bakgrund ville vi bjuda in ett antal konstnärer som arbetar i olika typer av gemenskaper för att kunna lära av varandra och bättre förstå vad som sker och bygga en beredskap mot inhägnande, mot rasism och mot en kapitalistisk råvarutvinning utan hänsyn.