ARARAT projektmöte på Mustarinda 3-6 september + residency september

Titel: ARARAT projektmöte på Mustarinda 3-6 september + residency september

Tidpunkt: september 2015

Plats/sammanhang: Mustarinda, Hyrynsalmi, Finland

Vad: Residency/seminarium/presentation/utställning

Om: Vi blir inbjudna av Mustarinda Association och konstnären Ulrika Jansson, ARARAT 2015, att komma till Mustarinda i Hyrynsalmi för att ta del av ett seminarium och ett efterföljande fördjupat arbete om kopplingen mellan klimatet och fossildriven ekonomi under några veckor. Här fortsätter arbetet med att upprätta relationer mellan forskare, konstnärer och arkitekter bland andra, för att sprida och lära mer om vad som sker idag, 40 år efter utställningen ARARAT på Moderna museet i Stockholm. Ett nytt internationellt klimatmöte planeras till december 2016 i Paris – frågan är hur klimatpåverkan ska kunna stoppas eller åtminstone hejdas på global nivå. Vi har redan träffats under våren på KKH i Stockholm och planer finns att ses igen december 2015 och februari 2016. Vi kan konstatera att kurvan för kolrelaterade utsläpp är brant som en raketuppskjutning från och med 1850-talet, då industrialismen formligen exploderar. Klimatfrågan är sammantvinnad med det kapitalistiska systemets olje- och kolbaserade energiuttag. Systemet tvingar oss in i detta hörn. Hastighet och effektivisering är kopplade till värden som ligger till grund för det liv vi lever idag; konsumtion och varuproduktion skapar alltmer så kallat skräp. Vi förhåller oss som konstnärer till påståendet och uppgiften att tänka kring: Money comes from nothing. Energy comes from something. akcg startar en mycket långsam process där vi använder vatten, pigment och papper för att bygga en bok. De första försöken blir en utställning.